mgr Anna Padarz

pedagog

Kontakt: APadarz@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia wyższe zawodowe – Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny;

Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym.

 • Studia magisterskie uzupełniające – Akademia Podlaska -Wydział Humanistyczny;

Kierunek pedagogika w zakresie kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne.

 • Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie; Terapia pedagogiczna i diagnoza uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania.
 • Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych; Organizacja i zarządzanie oświatą.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej – Bateria B 5/6, B 7/9, B 10/12, B 13/15, B 16+.
 • Diagnoza dyskalkulii – Bateria B 10/12, B 13/16.
 • Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej.
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Zakres działań w Poradni:

 • Prowadzenie terapii korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów z klas 0 – VI szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Skip to content