Teren działania

Poradnia opiekuje się dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych) znajdujących się w granicach terenu określonego przez Uchwałę Rady m.st Warszawy nr XXXV/873/2016 z dnia 22.09.2016 r. W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek edukacyjnych (poniżej 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do placówek) obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania.

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 jest Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

Podstawy prawne regulujące teren działania poradni:

– Uchwała nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

– § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199).

 

Wykaz placówek w terenie działania poradni

Żłobki i przedszkola

Placówka

Psycholog

Żłobki i dzieci w wieku 0-3

mgr Elżbieta Miłosz

Przedszkole nr 112 „Leśne Skrzaty”, ul. B. Wapowskiego 3

mgr Celina Tymińska

Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusz Korczaka, ul. Zagłoby 11

mgr Agnieszka Przestrzelska

Przedszkole nr 168 „Misiowa Gromadka”, ul. Zagłoby 27

mgr Natalia Cieślik

Przedszkole nr 194, ul. Walerego Sławka 7

mgr Celina Tymińska

Przedszkole nr 200 „Gąski Balbinki”, ul. Balbinki 1

dr Joanna Szczepaniak

Przedszkole nr 219 „Niezapominajka”, ul. Keniga 16

mgr Agnieszka Przestrzelska

Przedszkole nr 343, ul. Warszawska 53

dr Joanna Szczepaniak

Przedszkole nr 413, ul. Górna Droga 10

mgr Patrycja Juszczuk

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418, ul. J. M. Szancera 7

mgr Agnieszka Sajdak

Przedszkole nr 439, ul. Walerego Sławka 2a

mgr Małgorzata Domagała

Przedszkole nr 441, ul. Stanisława Wojciechowskiego 13

mgr Jagoda Kłosek

Dzieci z przedszkoli niepublicznych oraz dzieci nie objęte opieką i edukacją w przedszkolu (w wieku przedszkolnym)

Wszyscy psychologowie zajmujący się przedszkolami (o zapisie decyduje zasada pierwszego wolnego terminu)

Szkoły publiczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Orłów Piastowskich 47

mgr Anna Kosmatka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9

mgr Krystyna Kondrat

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Mariana Keniga 20

mgr Małgorzata Bogiel

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10

mgr Magdalena Przymus

Szkoła Podstawowa nr 360, ul. Dzieci Warszawy 42

mgr Beata Klawczyńska-Chabros

Szkoła Podstawowa nr 381, ul. Michała Drzymały 1

mgr Paulina Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 382, ul. Konińska 2

mgr Paulina Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Warszawska 63

mgr Monika Zarzycka

Zespół Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42

mgr Anna Błaszczyk

Liceum LVI Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Dzieci Warszawy 42

mgr Anna Błaszczyk

Szkoły niepubliczne

Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Henryka Pobożnego 1

mgr Beata Klawczyńska-Chabros

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO, ul. Traktorzystów 16

mgr Magdalena Przymus

Szkoła Podstawowa i Liceum Human to Human, ul. Ryżowa 33B

mgr Anna Błaszczyk

Liceum Ogólnokształcące Montessori, ul. Plutonu AK „Torpedy” 41

mgr Anna Błaszczyk

Inne

Rodzinny Dom Dziecka

mgr Anna Błaszczyk

Nasz Dom

mgr Anna Kosmatka

 

Skip to content