mgr Monika Walczak

pedagog

Kontakt: Monika.Walczak@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Wyższe magisterskie – dzienne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
 • Studia Podyplomowe „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi” na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki.
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.
 • Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w przypadku najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci.
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej a rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania.
 • Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej.
 • Dysleksja: od badań mózgu do praktyki.
 • Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji.
 • Arteterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 • Szkolenia dotyczące przeprowadzania diagnoz pedagogicznych.

Zakres działań w Poradni:

 • Prowadzenie terapii pedagogicznej dla uczniów klas I-III.
 • Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej.
 • Członek Zespołów Orzekających.
Skip to content