1. Zgoda na przeprowadzenie badań pobierz »

Wnioski

 1. Wniosek o objęcie terapią pobierz »
 2. Wniosek do Zespołu Orzekającego pobierz »
 3. Wniosek o wydanie opinii/informacji/zaświadczenia pobierz »
 4. Wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka pobierz »

Zaświadczenia lekarskie

 1. Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz »
 2. Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz »
 3. Zaświadczenie lekarskie – Wczesne Wspomaganie Rozwoju pobierz »
 4. Zaświadczenie lekarskie – indywidualna ścieżka kształcenia pobierz »
 5. Zaświadczenie lekarskie – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze pobierz »

Opinie z placówek

 1. Informacja ze szkoły o uczniu mającym trudności z nauką czytania i pisania pobierz »
 2. Opinia ze szkoły – do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pobierz »
 3. Indywidualny program lub tok pobierz »
 4. Wzór opinii o dziecku w wieku szkolnym pobierz »
 5. Wzór opinii o dziecku w wieku przedszkolnym pobierz »
 6. Wzór opinii o dziecku wydanej na potrzeby Zespołu Orzekającego pobierz »

Upoważnienia/oświadczenia

 1. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu pobierz »

Do wypełnienia przed badaniem centralnego przetwarzania słuchowego:

 1. Zgoda na przeprowadzenie badań pobierz »
 2. Zgoda na przetwarzanie danych pobierz »
 3. Kwestionariusz dotyczący dziecka pobierz »
 4. Kwestionariusz osobowy Pacjenta pobierz »
 5. Formularz danych Pacjenta pobierz »
Skip to content