Wnioski

Zaświadczenia lekarskie

 • Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – Wczesne Wspomaganie Rozwoju pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – indywidualna ścieżka kształcenia pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze pobierz »

Opinie z placówek

 • Informacja ze szkoły o uczniu mającym trudności z nauką czytania i pisania pobierz »
 • Opinia ze szkoły – do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pobierz »
 • Wzór opinii o dziecku w wieku szkolnym pobierz »
 • Wzór opinii o dziecku w wieku przedszkolnym pobierz »
 • Wzór opinii o dziecku wydanej na potrzeby Zespołu Orzekającego pobierz »

Upoważnienia/oświadczenia

 • Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu pobierz »
 • Oświadczenie COVID-19 – dotyczy badań pobierz »
 • Oświadczenie COVID-19 – dotyczy terapii pobierz »

Do wypełnienia przed badaniem centralnego przetwarzania słuchowego:

Skip to content