mgr Krystyna Kondrat

psycholog kliniczny, diagnosta

Kontakt: KKondrat@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Psychologia kliniczna. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.
 • Pedagogika resocjalizacyjna. Szkoła Wyższa TWP, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • TRJ – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu.
 • Terapia funkcji poznawczych metodą Feuersteina.
 • Edukacja matematyczna.
 • Dyskalkulia – diagnoza i terapia.
 • Dyskalkulia – neuronalne podłoże, objawy i metody pokonywania problemu wykorzystujące ruch i nowoczesne technologie.
 • Praca z uczniem szczególnie zdolnym.
 • Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole.
 • Jak się uczyć, czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny.
 • Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii?
 • Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem.
 • Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Techniki radzenia sobie ze złością̨ swoją i innych oraz agresją.
 • Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk?
 • Metody aktywizujące w nauczaniu.
 • Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela.
 • Techniki radzenia sobie ze złością̨ swoją i innych oraz agresją.
 • Modyfikacje technik poznawczych w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.
 • Techniki terapii osób z autyzmem i innymi wyzwaniami rozwojowymi (elementy Programu Son-Rise).
 • Podstawowe umiejętności psychologiczne w pracy z drugim człowiekiem: analiza zastosowania tych umiejętności w pracy z osobą autystyczną.
 • Oddziaływanie terapeutyczne obejmujące dziecko z diagnozą ADHD oraz jego środowisko rodzinne i szkolne.
 • Szkolenia z zastosowania narzędzi diagnostycznych.
 • Konferencje, fakultety i webinaria z zakresu pomocy dzieciom i ich rodzinom, interwencji kryzysowej, lęku, stresu, rozwoju dzieci, motywacji wewnętrznej, spektrum autyzmu, komunikacji alternatywnej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie i innych.

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka psychologiczna nad uczniami SP4.
 • Konsultacje psychologiczne.
 • Diagnozy pedagogiczno-psychologiczne.
Skip to content