• terapia pedagogiczna (korekcyjno-kompensacyjna),
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna,
  • terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (konsultacje psychologiczne, zajęcia z pedagogiem specjalnym/surdopedagogiem, logopedą/neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej),
  • terapia z psychologiem na terenie przedszkola,
  • psychoterapia,
  • terapia metodą Biofeedback.
Skip to content