mgr Jagoda Kłosek

psycholog

Kontakt: jklosek@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Psychologia, studia magisterskie.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe.
  • Instytut Studiów Podyplomowych w Zamościu, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe.
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia podyplomowe.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: III Modułowy kurs bazowy.
  • Terapia Małego dziecka z autyzmem.
  • VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii.
  • Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) – szkolenie kwalifikacyjne.

Zakres działań w Poradni:

  • Opieka nad przedszkolem P441, diagnoza, porady wychowawcze dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci.
Skip to content