mgr Joanna Kowalczyk

pedagog, filolog języka polskiego, logopeda (Certyfikat Zawodowy), glottodydaktyk, ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego

Kontakt: Joanna.Kowalczyk@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie z zakresu Pedagogiki (Akademia Podlaska, Wydział Pedagogiczny).
 • Studia podyplomowe z zakresu Filologii Polskiej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).
 • Studia licencjackie z zakresu Filologii Polskiej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).
 • Studia podyplomowe z zakresu Logopedii Ogólnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Logopedii).
 • Studia podyplomowe z zakresu Polityki i Zarządzania Oświatą (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Pedagogicznych).
 • Studia glottodydaktyczne wg programu prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Logopedii).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Diagnozowania dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 • Skuteczne metody logopedyczne. Warsztat pracy innowacyjnego logopedy.
 • Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmów).
 • IBE – Bateria Testów Fonologicznych.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych.
 • Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia. Podstawy ortodoncji.
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od m. ż do 9 r. ż.
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem.
 • Efektywne metody rotacyzmu.
 • Emisja i impostacja głosu.
 • Kompleksowe programowanie terapii logopedycznej.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od m. do 9. r. ż. – ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
 • TRJ – stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • Współpraca logopeda – fizjoterapeuta – lekarz w kompleksowym leczeniu dysfunkcji w układzie orofacjalnym. Podejście interdyscyplinarne.
 • Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
 • CAPD – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.
 • Diagnozowanie i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.
 • Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym.
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wszystko o wędzidełku.
 • Animal Bioxes.- autorska propozycja pracy z onomatopejami.
 • Regulatory MFS.
 • Inne szkolenia z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii logopedycznej.

Zakres działań w Poradni:

 • Badania logopedyczne i indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z terenu działania Poradni.
 • Diagnoza logopedyczna na potrzeby Zespołu Orzekającego.
Skip to content