W roku 2009 w naszej Poradni zostało utworzone Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego zadaniem jest pomoc rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyborze jak najlepszej formy kształcenia oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji.

Członkowie zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w dzielnicy Ursus:
• Elżbieta Miłosz – przewodnicząca zespołu, psycholog Poradni
• Barbara Dudzińska – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania
• Dorota Kosno – pedagog specjalny Poradni
• Iwona Marasińska – Szeląg – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
• Marta Werner – nauczyciel Gimnazjum nr 130
• Agnieszka Gawron – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
• Maria Pawlaczyk – nauczyciel Przedszkola Integracyjnego nr 137
• Beata Sierańska – pedagog Gimnazjum nr 132

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać informacje podczas dyżuru telefonicznego przewodniczącego zespołu w każdą środę w godzinach 10 – 12 pod numerem telefonu Poradni lub bezpośrednio u członków zespołu w placówkach.

Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00. Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.

Skip to content