W roku 2009 w poradni zostało utworzone Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego zadaniem jest pomoc rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyborze jak najlepszej formy kształcenia oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji.

Członkowie zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w dzielnicy Ursus z ramienia poradni:

• Elżbieta Miłosz – przewodnicząca zespołu, psycholog

• Dorota Kosno – pedagog specjalny

oraz
  • Pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania wchodzący w skład DCI: Katarzyna Cichocka, nr telefonu: 224436115, email: kcichocka@um.warszawa.pl
Więcej szczegółów pod adresem:
Skip to content