mgr Elżbieta Miłosz

psycholog, terapeuta SI

Kontakt: EMilosz@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – studia magisterskie na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie psychologii.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Podyplomowe Studium Logopedii.
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Studia Podyplomowe w zakresie Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny pt. Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
 • Dwustopniowy kurs uprawniający do prowadzenia klinicznej obserwacji, testów, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej – PSTIS.
 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat.
 • Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci.
 • Staż diagnostyczny z zakresu terapii integracji sensorycznej.
 • Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka.
 • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-3 lat).
 • Studium pracy z rodziną z małym dzieckiem.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg. integracji odruchów dr Sally Goddard.
 • Kurs I i II stopnia „Podstawy HANDLE w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”.
 • Roczny staż obejmujący szkolenie teoretyczne i staż praktyczny dotyczący pracy z dziećmi z autyzmem –  Fundacja Synapsis.
 • Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”.
 • Kurs Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka.
 • Szkolenie pt. Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
 • Trauma u niemowląt i małych dzieci.
 • Szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XVI”.
 • Regulacja emocji a przywiązanie.
 • „Małe i duże strachy. Szkolenie o pracy z lękiem dla profesjonalistów”.
 • „Szkoła Konsultacji dla psychologów – Moduł 1 i 2.
 • TSR – kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Zakres działań w Poradni:

 • Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum Integracji – DCI.
 • Diagnozy psychologiczne i konsultacje dla rodziców dzieci 0-3 lat.
 • Opieka nad żłobkami.
 • Diagnozy psychologiczne na potrzeby zespołu orzekającego pod kątem orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Członek zespołu orzekającego.
Skip to content