Cele doradztwa zawodowego:

  • poznanie swoich mocnych i słabych stron,
  • poznanie własnych preferencji i zainteresowań, możliwości i uzdolnień,
  • uzyskanie wiedzy o zawodach, wymaganiach i potrzebach na rynku pracy,
  • poznanie systemu szkolnictwa ponadpodstawowego,
  • poznanie oferty edukacyjnej i kryteriów przyjmowania do szkół ponadpodstawowych,
  • planowanie kariery szkolno-zawodowej,
  • pomoc w dokonywaniu wyborów szkolno-zawodowych.

Doradcą zawodowym w naszej poradni jest mgr Bożena Fronczek – BFronczek@eduwarszawa.pl

 

 

Skip to content