Zapraszamy terapeutów Integracji Sensorycznej na spotkania

SIECI WSPÓŁPRACY

TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie
przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

503 160 099 lub 22 886 73 28

 

Koordynatorki sieci:

mgr Magdalena Ulman-Soczko MUlman@eduwarszawa.pl

mgr Magdalena Białecka MBialecka@eduwarszawa.pl

mgr Magda Czajkowska MagdaCzajkowska@eduwarszawa.pl

 


Aktualności


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 13.12.2023

W otoczeniu cudownych zapachów  13 grudnia odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej. Nasza przedświąteczna sieć miała miejsce w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15. Na spotkaniu gościłyśmy Panią Katarzynę Pomykałę, która zawodowo zajmuje się terapią naturalnymi olejkami zapachowymi. Pani Katarzyna opowiedziała nam o zastosowaniu zapachów w codziennym życiu, jak możemy dodać sobie energii, a w jaki sposób wyciszyć się. Wiedzieliście, że mięta ma właściwości pobudzające układ nerwowy? Stosujemy ją kiedy chcemy dodać sobie sił witalnych. Dzięki lawendzie natomiast łatwiej nam się zrelaksować i zasnąć. Dowiedziałyśmy się też w jaki sposób możemy stosować aromaty w trakcie prowadzonej przez nas terapii SI, np. podczas prowadzenia treningu zapachowego.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 21.02.2024 r., na godzinę 9:00.

Serdecznie zapraszamy!


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 22.03.2023

Sieć Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się 22.03.2023 r. w Poradni Kluczyk.

Podczas spotkania omówione zostały trudności dotyczące diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, a także sposoby ich przezwyciężania. Rozmawiałyśmy też o współczesnych metodach diagnozowania wyższych funkcji słuchowych.

Omówione zostały również sprawy bieżące zgłaszane przez uczestników Sieci oraz ustalono tematykę kolejnego spotkania.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 14.06.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 18.01.2023

Sieć Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się 18.01.2023 . w Poradni Kluczyk.

Podczas spotkania mgr Agnieszka Potok przybliżyła informacje dotyczące PSTIS, tj. Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, KATIS – Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej oraz PSD – Profilu Sensorycznego Dziecka. Omówione zostały także sprawy bieżące zgłaszane przez uczestników Sieci.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22.03.2023 r. również w Poradni Kluczyk o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 23.11.2022

23 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej. Do naszego grona dołączyli nowi terapeuci. Podczas spotkania zaplanowaliśmy terminarz spotkań oraz poruszaną tematykę. Kolejne spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2023 r. Członkowie Sieci zostali zaproszeni tego dnia na spotkanie do Poradni Kluczyk. Dziękujemy!

Osoby, które chciałyby dołączyć do Sieci Współpracy mogą kontaktować się z koordynatorem sieci Magdaleną Ulman-Soczko mailowo – mulman@eduwarszawa.pl lub telefonicznie 503 160 099, 22 886 73 28.

Zapraszamy!


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 15.01.2020

15.01.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej. Podczas niego Pani Elżbieta Miłosz przekazała nam informacje o nowo powstającym programie – Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej – KATIS. Jest on opracowywany przez zespół specjalistów pod kierownictwem Zbigniewa Przyrowskiego z warszawskiego Centrum Procesów Sensorycznych – Sensum Mobile.

Ma on zostać uruchomiony już w tym roku – z okazji 25-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Program ten będzie wsparciem dla rodziców, a także terapeutów w diagnozowaniu, programowaniu i prowadzeniu terapii.

W dalszej części spotkania Pani Magda Czajkowska zaprezentowała sposób oceniania postawy ciała. Pokazała, jak takie badanie należy wykonać, na co zwrócić uwagę oraz jak je interpretować. Uczestnicy uzyskali tez informację, gdzie można skierować pacjenta, w celu uzyskania specjalistycznej opinii (fizjoterapeuta, ortopeda, neurolog, osteopata, neurologopeda).

Na koniec wspólnie wymieniłyśmy się przykładami ćwiczeń integrujących odruchy TOB, STOS oraz ATOS. Miałyśmy do dyspozycji sprzęt znajdujący się w sali. Razem z terapeutkami podawałyśmy przykłady ćwiczeń ze swojej praktyki oraz próbowałyśmy wymyśleć nowe propozycje takich zabaw.

Kolejne spotkanie Sieci odbędzie się 15.04.2020 r., o godz. 9:00 w tutejszej Poradni. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z koordynatorem Sieci Współpracy: Magdalena Ulman-Soczko – tel. 503 160 099, 22 886 73 28; e-mail: MUlman@eduwarszawa.pl

  


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 02.10.2019

02.10.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie terapeutów Integracji Sensorycznej w ramach Sieci Współpracy. Spotkania wzbudzają coraz szersze zainteresowanie wśród terapeutów. Nasze grono powiększyło się o kolejne osoby.

Tematem spotkania były „Odruchy pierwotne (TOB, ATOS, STOS), oceniane podczas diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego”.

Terapeutki pracujące w Poradni (Magdalena Białecka, Magda Czajkowska i Magdalena Ulman-Soczko) przedstawiły charakterystykę odruchów, kiedy się pojawiają i kiedy powinny zostać wyhamowane, jakie są objawy i konsekwencje ich przedłużonego utrzymywania się. Zaprezentowały także jak powinna wyglądać procedura badania. Po wystąpieniu terapeutek, specjaliści mieli czas na wymianę informacji dotyczących trudności jakie napotykają w swojej pracy jako diagności oraz kroków do osiągania sukcesów terapeutycznych.

15.01.2020r., godzina 9:00 to termin kolejnego spotkania. Jego tematem będą – „Ćwiczenia ruchowe sprzyjające integrowaniu odruchów pierwotnych”. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność Sieci Współpracy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorką Sieci – Magdaleną Ulman-Soczko pod nr tel. 22-886-73-28 / tel. kom. 0-503-160-099 lub mailowo: MUlman@eduwarszawa.pl

Magdalena Ulman-Soczko


Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 15.05.2019

15.05.2019 w Poradni PP Nr 15 odbyła się inauguracja działalności Sieci Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej pracujących z małymi dziećmi. Sieć będzie obejmowała swoim zasięgiem głównie Dzielnicę Ursus, ale do współpracy zapraszamy również osoby chcące rozwijać swoje zainteresowanie w zakresie SI, także spoza Ursusa.

Celem działalności Sieci będzie nawiązanie kontaktu i współpracy między terapeutami zatrudnionymi w placówkach edukacyjnych, wspólne radzenie sobie z aktualnymi problemami zawodowymi, poszerzanie i ugruntowywanie posiadanej wiedzy z zakresu SI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Koordynatorem działania Sieci jest mgr Magdalena Ulman-Soczko, pedagog i terapeuta SI zatrudniony w PPP nr 15.

Na pierwszym spotkaniu został zaplanowany terminarz spotkań na przyszły rok szkolny oraz tematyka najbliższego spotkania. Zebrani terapeuci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań oraz jakie tematy chcieliby poruszać na kolejnych, cyklicznych spotkaniach. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 2.10.2019 r., na godzinę 12:30.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach Sieci współpracy terapeutów SI proszone są o kontaktowanie się z koordynatorką Sieci poprzez adres e-mail: MUlman@eduwarszawa.pl lub telefonicznie: 22-886-73-28, kom. 0-503-160-099.

Zapraszamy!

mgr Magdalena Ulman – Soczko

Skip to content