Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania pracownika poradni na Covid-19 – po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w porozumieniu z Organem Prowadzącym wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy placówki w terminie 03.10.2020 – 06.10.2020:

1. Zawieszone zostają zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

2. Zawieszone zostają zajęcia prowadzone przez pracowników w wieku 60+ oraz przewlekle chorych.

3. Nie odbędą się diagnozy i terapie prowadzone przez pracowników odbywających kwarantannę.

Pozostałe zajęcia i diagnozy odbywają się planowo z zachowaniem obowiązujących w poradni procedur.

Do odwołania:

– klienci zgłaszający się na diagnozę/terapię oczekują o omówionej godzinie na terapeutę/diagnostę w wydzielonej strefie wspólnej (przedsionek poradni);

– interesanci sekretariatu oczekują na pracownika w strefie wspólnej (wymagane użycie dzwonka przy drzwiach lub kontakt telefoniczny);

– odbiór dokumentów będzie możliwy w następujących terminach: wtorek 15.00-18.30 oraz czwartek 15.00-18.30; inne terminy możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

Skip to content