Program terapeutyczny „Za górami, za lasami”

W 2016r. nasza Poradnia realizowała w ramach grantu z Biura Edukacji w Warszawie program terapeutyczny „Za górami, za lasami” przeznaczony dla dzieci 5 – letnich z wykorzystaniem metody bajkoterapii. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci pod kątem rozumienia własnych uczuć, przeżyć innych osób, wyrażania swoich emocji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Poprzez zajęcia grupowe realizowane w przedszkolach dla dzieci oraz prelekcje dla rodziców dotyczące rozwoju emocjonalnego staraliśmy się kształtować umiejętności dzieci radzenia sobie z przeżyciami, których doświadczają na co dzień tak, aby mogły rozwijać się prawidłowo, nawiązywać dobre relacje z innymi a także miały większe szanse na pomyślny start w szkole. Podczas spotkań z rodzicami staraliśmy się rozwijać ich kompetencje rozpoznawania przeżyć dzieci i konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

W prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział łącznie 162 dzieci oraz 113 rodziców z terenu dzielnicy Ursus.

Z ewaluacji prowadzonego przez nas programu wynika, że u dzieci znacznie zwiększyła się zdolność rozpoznawania emocji u innych osób, wzrosła gotowość do wyrażania słowami własnych uczuć oraz rozwinęły się kompetencje społeczne dzieci. Natomiast rodzice, którzy uczestniczyli w prelekcjach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci uznali za bardzo ważne i pomocne poruszane przez nas tematy dotyczące roli akceptowania uczuć dziecka, przyzwolenia na ich wyrażanie w konstruktywny sposób oraz tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich uczuciach a także emocjach rodziców.

Możemy zatem uznać, że cele jakie zakładaliśmy przygotowując program zostały zrealizowane. Ponadto efekty prowadzonych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami pokazały, jak istotną rolę pełnią emocje w życiu każdego człowieka oraz jak duża jest potrzeba, aby wspierać dzieci już na wczesnym etapie rozwoju i ich rodziców, tak aby potrafili korzystać ze swoich emocji w pozytywny sposób i mogli tworzyć satysfakcjonujące więzi z innymi.

Skip to content