Zajęcia grupowe w PPP15 – start zapisów

Uwaga! Ruszyły zapisy na poniższe zajęcia grupowe: Dla dzieci: TUS – kl. 7 i 8, oraz starsze Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci 3-7 letnich Metodą Sherborne oraz rodziców Dla rodziców: Grupowe zajęcia edukacyjno-wspierające dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych z cechami nadpobudliwości psychoruchowej Szkoła dla […]

Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną, pedagogiczną, Biofeedback na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapie w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się w następujących terminach: – terapia logopedyczna: 05.-07.09.2022, – terapia pedagogiczna: 05.-07.09.2022, – terapia Biofeedback: 26.09.2022. Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania […]

Zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną i Biofeedback na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 15.06.2022 do 31.08.2022 przyjmowane będą zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz Biofeedback. Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni wyłącznie poprzez złożenie w sekretariacie Wniosku o objęcie terapią (druk nr 2 dostępny na stronie internetowej http://poradnia15.pl/dokumenty/ i w sekretariacie poradni). W przypadku zapisywania dziecka na […]

Skip to content