KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją nadzwyczajną, wynikającą z realnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Poradni oraz naszych klientów, informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora nr 36/2020 z dnia 26.03.2020 roku zmieniona została organizacja pracy  Poradni do odwołania

Poradnia będzie czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

  1. Pracownicy pracować będą pełnić dyżury na terenie placówki oraz pracować-zdalnie. Placówka nie będzie przyjmowała klientów.

  2. W sytuacjach kryzysowych zostanie udzielona niezbędna pomoc dzieciom i rodzicom. Prosimy o kontakt na nr komórki 502 878 498 w godzinach pracy Poradni.

  3. W godzinach 8-16 możliwy jest kontakt telefoniczny: tel. 22-886-73-28, kom. 502 878 498 oraz mailowy: e-mail: sekretariat@poradnia15.pl

  4. W godzinach 16-19 pracownicy merytoryczni Poradni będą pełnili dyżury telefoniczne dla uczniów pod numerem:  502 878 498. Możliwy również będzie kontakt mailowy: sekretariat@poradnia15.pl

  5. Psychoterapia indywidualna ( za zgodą rodzica) będzie odbywać się telefonicznie.

  6. Terapeuci pedagogiczni i logopedyczni będą wyznaczać ćwiczenia do wykonania w domu.

  7. Opinie, na prośbę rodziców, będą wysyłane mailowo i kodowane peselem dziecka. Odbiór oryginałów opinii będzie możliwy po zakończeniu kwarantanny.

  8. Zawieszone zostały wszystkie zajęcia grupowe, diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne.

http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/potreb-kredit.html

Skip to content