Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni:

  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko i rodzic/opiekun prawny nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.

  2. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

  3. O zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować dyrektora lub jego zastępcę. Należy również ustalić obszar w którym poruszały się osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, co umożliwi obsłudze przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  4. Należy ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecić stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Na podstawie : Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html

Skip to content