Spotkanie podsumowujące działalność Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2018/2019

29.05.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Dyrektor Barbara Tomaszewska – witając uczestników – podziękowała za zaangażowanie w rozwój opieki logopedycznej w środowisku lokalnym.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności, które przedstawił koordynator, dr Jakub Skrzek, logopedzi otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w działaniach Sieci.

W części merytorycznej Dorota Leśniczuk, neurologopeda poradni wygłosiła prelekcję „Językowe objawy afazji”, której bazą była prezentacja nagrań z wykonanych diagnoz.

http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html

Skip to content