SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW 12.05.2022

12 maja b.r. członkowie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wysłuchali prelekcji dr in spe Anny Lis-Skowrońskiej „Dyzartria poudarowa a inne nabyte zaburzenia mowy i języka – doniesienia z badań własnych”. To wartościowe wystąpienie zainspirowało naszych logopedów i poszerzyło ich kompetencje.

Skip to content