Spotkanie Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej 18.01.2023

Sieć Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się 18.01.2023 . w Poradni Kluczyk.

Podczas spotkania mgr Agnieszka Potok przybliżyła informacje dotyczące PSTIS, tj. Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej,
KATIS – Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej oraz PSD – Profilu Sensorycznego Dziecka. Omówione zostały także sprawy bieżące zgłaszane przez uczestników Sieci.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22.03.2023 r. również w Poradni Kluczyk o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

503 160 099 lub 22 886 73 28

Koordynatorki sieci:

mgr Magdalena Ulman-Soczko MUlman@eduwarszawa.pl

mgr Magdalena Białecka MBialecka@eduwarszawa.pl

mgr Magda Czajkowska MagdaCzajkowska@eduwarszawa.pl

Skip to content