Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną, pedagogiczną, Biofeedback na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapie w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się w następujących terminach:

– terapia logopedyczna: 06.-08.09.2021,

– terapia pedagogiczna: 06.-08.09.2021,

– terapia Biofeedback: 06.09.202.

Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania na zajęcia przekazana będzie informacja, do którego terapeuty należy się zgłosić w celu ustalenia terminu spotkań.

Skip to content