mgr Agnieszka Przestrzelska

psycholog

Kontakt: APrzestrzelska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Warszawski, psychologia, studia magisterskie.
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej, studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
  • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w funkcjonalnej komunikacji.
  • Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie.
  • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji Stanford -Binet 5 (SB5).

Zakres działań w Poradni:

  • Opieka nad przedszkolami: P219 i P137 – diagnoza, porady wychowawcze dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, prelekcje dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, dzieci, rodziców.
Skip to content