Logopedzi

Spotkanie Sieci Współpracy dla Logopedów, 18.04.2018

Język i mowa to wyrafinowane formy istnienia – dysponują nimi tylko ludzie. Kształtowaniem i usprawnianiem tych dwóch funkcji zajmują się w swojej codziennej pracy logopedzi, którzy z powodzeniem już trzeci rok tworzą w Ursusie, a dokładnie przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Sieć Współpracy w ramach Warszawskiego Modelu Wspierania Szkół.

18 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Sieci, w którym udział wzięli: Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, Barbara Tomaszewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus, Barbara Dudzińska z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus oraz 15-osobowa grupa logopedów.

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Dyrektor Barbarę Tomaszewską, koordynator Sieci Współpracy, neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, dr Jakub Skrzek przedstawił cele działania grupy, do których należą w szczególności: wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oraz nawiązywanie kontaktów i współpraca pomiędzy placówkami. Zaprezentowano także podjęte przez logopedów działania, wśród których na szczególną uwagę zasługuje udział w założeniu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizacja szkoleń z wybitnymi specjalistami, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz wspólna analiza najtrudniejszych terapeutycznie przypadków.

Nieustannie celem działalności Sieci Współpracy jest podnoszenie jakości terapii logopedycznej w Dzielnicy Ursus, ujednolicanie standardów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wdrażanie najnowszych narzędzi diagnostycznych.

Najważniejszym punktem podczas spotkania była autorska prezentacja jednej z książek z serii „Mównica logopedyczna” – „T i D na usługach głoski R” autorstwa uczestniczek Sieci Współpracy: mgr Kamili Dudziec (logopedy z SP nr 382), mgr Hanny Głuchowskiej (logopedy z SP w Teresinie) i mgr Agnieszki Tarczyńskiej-Płatek (logopedy z SP nr 4). Autorki zaprezentowały bogaty materiał obrazkowo-językowy, który może być wykorzystywany zarówno przez logopedów, jak również terapeutów, nauczycieli i rodziców. Do serii „Mównica logopedyczna” należą także trzy książki poświęcone zagadnieniom różnicowania szeregów opozycyjnych: „Szale czy sale – różnicowanie głosek sz-s”, „Paczka czy packa – różnicowanie głosek cz-c” oraz „Żebra czy zebra – różnicowanie głosek ż-z”.