Oferta

Telefoniczny dyżur psychologa-psychoterapeuty w Poradni PP-P15

OFERTA ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

 

Dla dzieci zakwalifikowanych po diagnozach ubiegłorocznych:

 • Terapia korekcyjno-kompensacyjna

pedagodzy poradni

 

 • Terapia ręki – warsztaty dla dzieci i rodziców 

mgr Magdalena Białecka, mgr Magda Czajkowska, mgr Magdalena Ulman – Soczko

 

 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

mgr Dorota Leśniczuk, mgr Joanna Kowalczyk, mgr Małgorzata Niewińska, dr Jakub Skrzek

 

 • Psychoterapia indywidualna

mgr Małgorzata Bańczak, mgr Agnieszka Gładysz, mgr Izabela Kopeć – Korzybska, mgr Anna Stępniewska, mgr Marta Jarecka – Sadowska, mgr Monika Zarzycka

 

 • Terapia metodą BIOFEEDBAK

mgr Małgorzata Bogiel, mgr Magdalena Przymus

 

Zapraszamy też na:

 • Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci 3 -7 letnich Metodą Sherborne oraz rodziców

mgr Anna Gawlicka

 

 • Warsztaty terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami lękowymi „Zajrzeć lękowi w oczy”

mgr Celina Tymińska, mgr Agnieszka Gładysz

 • Warsztaty kreatywności – zajęcia w szkole

mgr Magdalena Przymus

 

 • Warsztaty psychoedukacyjne dla klas IV SP 11 „Jak uczyć się skutecznie”

mgr Małgorzata Bogiel

 

 • Warsztaty Doradztwa Zawodowego

„Wielcy ludzie, kiedy byli mali” kl. V-VI

„Moja osobowość zawodowa” kl. VII-VIII

„Bądź architektem swojego szczęścia” kl. VI-VIII

„Ten ważny wybór”  kl. VII -VIII

„Rynek pracy” kl. II szkół ponadpodstawowych

„Rekrutacja na wyższe uczelnie” szkoły ponadpodstawowych

„Odkryj siebie, zaplanuj przyszłość” – warsztaty dla uczniów kl. VII – VIII i liceum

mgr Anna Błaszczyk

 

 • Badania i terapię wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem systemu NEUROFLOW – Aktywnego Treningu Słuchowego

mgr Anna Zielińska, mgr Magdalena Ulman – Soczko

 

 • Terapię z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi

Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju

mgr Elżbieta Miłosz – koordynator Zespołu WWR, psycholog, terapeuta SI

mgr Magdalena Białecka – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny

mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta, terapeuta  SI, pedagog specjalny

mgr Dorota Kosno – pedagog specjalny

mgr Dorota Leśniczuk – neurologopeda

mgr Monika Rudowicz – pedagog specjalny

dr Jakub Skrzek – neurologopeda, terapeuta SI

mgr Magdalena Ulman – Soczko – surdopedagog, terapeuta SI

 

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH

 • Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe

prowadzą psychologowie opiekujący się przedszkolami

 

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne z elementami bajkoterapii

mgr Celina Tymińska

 

 • Warsztaty dla dzieci i rodziców „Mamo, tato pobaw się ze mną”

mgr Celina Tymińska

 

 • Warsztaty „Kiedy złość przychodzi” dla dzieci 5-letnich

mgr Agnieszka Przestrzelska, mgr Marta Jarecka – Sadowska, mgr Celina Tymińska

 

 • Warsztaty „Poznaję siebie, poznaje świat”

mgr Agnieszka Przestrzelska, mgr Marta Jarecka – Sadowska

 

 • Profilaktyczne zajęcia grupowe „W krainie emocji” – cykl zajęć

mgr Paulina Brynczak

 

DLA  RODZICÓW:

 • „Szkoła dla rodziców” będzie pracować w dwóch równoległych grupach:

I grupa – zajęcia w PP-P15

mgr Magdalena Przymus, mgr Celina Tymińska

 

II grupa – zajęcia w Przedszkolu Nr 200

mgr Paulina Brynczak, mgr Monika Zarzycka

 

 • Doradztwo rodzinne oraz prelekcje i warsztaty na wybrane tematy zorganizowane na prośbę konkretnej placówki

psychologowie opiekujący się placówką

 

 • Prelekcje i warsztaty na wybrane tematy      zorganizowane na prośbę konkretnej placówki 

psychologowie opiekujący się placówką

 

 • „Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka” informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

mgr Anna Błaszczyk

 

 • Grupowe zajęcia edukacyjno – wspierające dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

mgr Beata Klawczyńska – Chabros, mgr Elżbieta Miłosz

 

DLA  NAUCZYCIELI:

 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Kreatywnych Doradców Zawodowych prowadzona przez koordynatora doradztwa zawodowego z naszej Poradni mgr Annę Błaszczyk. Uczestnictwo w Sieci to cykliczne spotkania doradców, którzy jak najlepiej chcą wspierać swoich uczniów w dokonywaniu wyborów zawodowych.

 

 • Sieć Współpracy dla Logopedów – osoba prowadząca – dr Jakub Skrzek. W każdym roku szkolnym odbywa się zazwyczaj 5 spotkań. Celem Sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z terapią i diagnozą logopedyczną.

 

 • Sieć Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej.

Siecią Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej opiekuje się mgr Magdalena Ulman – Soczko. Celem działalności Sieci jest nawiązanie kontaktu i współpracy między terapeutami zatrudnionymi w placówkach edukacyjnych, wspólne radzenie sobie z aktualnymi problemami zawodowymi, poszerzanie i ugruntowywanie posiadanej wiedzy z zakresu SI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Skip to content