header image
 

Oferta

OFERTA ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH  I TERAPEUTYCZNYCH:

Dla dzieci zakwalifikowanych po diagnozach ubiegłorocznych już prowadzimy:

 • Terapię korekcyjno-kompensacyjną
 • Terapię trudności matematycznych – dyskalkulii
 • Terapię ręki – warsztaty dla dzieci i rodziców prowadzą: mgr Magdalena Białecka, mgr Magda Czajkowska, mgr Magdalena Ulman – Soczko
 • Terapię logopedyczną i neurologopedyczną
 • Psychoterapię indywidualną prowadzą: mgr Małgorzata Bańczak, mgr Agnieszka Gładysz, mgr Izabela Kopeć – Korzybska, mgr Weronika Bieńkowska – Kostrzewa
 • Terapię metodą BIOFEEDBACK prowadzą: mgr Małgorzata Bogiel, mgr Magdalena Przymus

Zapraszamy też na:

 • Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci 3-7 letnich Metodą Sherborne oraz rodziców prowadzi mgr Anna Gawlicka
 • Warsztaty terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami lękowymi „Zajrzeć lękowi w oczy” prowadzą: mgr Celina Tymińska, mgr Agnieszka Gładysz
 • Warsztaty kreatywności – zajęcia w szkole prowadzi mgr Magdalena Przymus
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla klas IV SP 11 „Jak uczyć się skutecznie” prowadzi mgr Małgorzata Bogiel
 • Warsztaty doradztwa zawodowego prowadzi mgr Anna Błaszczyk:
  • „Wielcy ludzie, kiedy byli mali” kl. V-VI
  • „Moja osobowość zawodowa” kl. VII-VIII
  • „Bądź architektem swojego szczęścia” kl. VI-VIII
  • „Ten ważny wybór” kl. III gim. I kl. VIII
  • „Rynek pracy” kl. II szkół ponadpodst.
  • „Rekrutacja na wyższe uczelnie” szkoły ponadpodst.
 • „Odkryj siebie, zaplanuj przyszłość” – warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum prowadzą:

  mgr Anna Błaszczyk, mgr Małgorzata Bańczak

 • Spotkania z rodzicami małych dzieci na temat wspierania rozwoju Integracji Sensorycznej poprzez aktywności codzienne mgr Elżbieta Miłosz
 • Badania i terapię wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem systemu NEUROFLOW – Aktywnego Treningu Słuchowego prowadzi mgr Anna Zielińska
 • Terapię z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju:
  • mgr Magda Czajkowska, pedagog specjalny, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej
  • mgr Dorota Leśniczuk, neurologopeda
  • mgr Magdalena Białecka, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej
  • mgr Dorota Kosno, pedagog specjalny
  • mgr Elżbieta Miłosz, psycholog
  • mgr Anna Regner, pedagog specjalny
  • dr Jakub Skrzek, neurologopeda
  • mgr Magdalena Ulman – Soczko, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH:

 •  Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe prowadzą psychologowie opiekujący się przedszkolami
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne z elementami bajkoterapii prowadzi mgr Celina Tymińska
 • Warsztaty dla dzieci i rodziców „Mamo, tato pobaw się ze mną” prowadzi: mgr Celina Tymińska
 • Warsztaty „Kiedy złość przychodzi” dla dzieci 5-letnich prowadzą: mgr Celina Tymińska, mgr Elżbieta Miłosz

 DLA  RODZICÓW:

   • „Szkoła dla rodziców” prowadzą mgr Magdalena Przymus, mgr Celina Tymińska
   • Doradztwo rodzinne prowadzą psychologowie opiekujący się placówką
   • Prelekcje i warsztaty na wybrane tematy      zorganizowane na prośbę konkretnej placówki     prowadzą psychologowie opiekujący się placówką
   • „Moje dziecko kiedyś będzie dorosłe” – warsztaty dla rodziców dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych prowadzi mgr Anna Błaszczyk
   • „Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka” informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzi mgr Anna Błaszczyk

DLA  NAUCZYCIELI:

Zapraszamy do członkostwa w Sieci Współpracy i Samokształcenia Kreatywnych Doradców Zawodowych prowadzonej przez koordynatora doradztwa zawodowego z naszej Poradni mgr Annę Błaszczyk. Uczestnictwo w Sieci to cykliczne spotkania doradców, którzy jak najlepiej chcą wspierać swoich uczniów w dokonywaniu wyborów zawodowych.

Serdecznie zapraszamy także do włączenia się w działania Sieci Współpracy dla Logopedów, którą prowadzi dr Jakub Skrzek. W każdym roku szkolnym odbywa się zazwyczaj 5 spotkań. Celem Sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z terapią i diagnozą logopedyczną.