Konsultacje dla nauczycieli dotyczące awansu zawodowego

Konsultacje dla nauczycieli:

mgr Joanna Iwona Kowalczyk – ekspert z listy MEN w zakresie:

  • pedagogika
  • filologia polska
  • logopedia
  • zarządzanie oświatą

udziela konsultacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Skip to content