Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną i pedagogiczną na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną i pedagogiczną na rok szkolny 2023/2024 odbędą się w dniach 4-6.09.2023.
Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania na zajęcia przekazana będzie informacja, do którego terapeuty należy się zgłosić w celu ustalenia terminu spotkań.
Liczba miejsc jest ograniczona. Przypominamy, że regulaminy terapii są dostępne w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej pod adresem: http://poradnia15.pl/regulaminy-terapii/
Skip to content