ZAPISY NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I PEDAGOGICZNĄ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że od 15.06.2023 do 31.08.2023 przyjmowane będą zapisy na terapię logopedyczną i pedagogiczną.
Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni wyłącznie poprzez złożenie w sekretariacie Wniosku o objęcie terapią (druk nr 2 dostępny na stronie internetowej http://poradnia15.pl/dokumenty/ i w sekretariacie poradni). W przypadku zapisywania dziecka na więcej niż jedną formę terapii wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków. Nie ma możliwości dokonania zapisu drogą telefoniczną lub mailową.
Komisje kwalifikacyjne na zajęcia będą odbywały się na początku września 2023 roku. O decyzji komisji wnioskodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami terapii dostępnymi pod adresem http://poradnia15.pl/regulaminy-terapii lub w sekretariacie poradni. Liczba miejsc ograniczona.

Skip to content