Drugie Spotkanie Sieci Doradców Zawodowych

Drodzy Doradcy Zawodowi !

Wraz z Moniką Frackowiak z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie sieciowe doradców zawodowych z dzielnicy URSUS. Odbędzie się ono 12 lutego (w piątek) w godzinach 13.00-15:00 online w aplikacji ZOOM.  

Podczas spotkania omówimy sprawy bieżące, przedstawimy informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a w dalszej części spotkania wystąpi nasz Gość: pani Magdalena Sekuła, która opowie o swoim doświadczeniu w prowadzeniu procesów doradczych z osobami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Na nasze spotkanie serdecznie zapraszamy także wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE. 
Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym specjalistom. Osoby spoza Sieci chętne, aby wziąć udział w spotkaniu, proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres: ablaszczyk@poradnia15.pl.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Anna Błaszczyk
(Doradca Zawodowy i Psycholog PPP15)
Skip to content